Skip to main menu (press "ENTER") Skip to page content (press "ENTER")

SÅ GÅR VALET TILL

Europaparlamentets ledamöter är direktvalda för fem år. Varje land har sina egna valbestämmelser men det finns vissa bestämmelser som gäller för alla EU-länder.