Skip to main menu (press "ENTER") Skip to country menu (press "ENTER") Skip to page content (press "ENTER")

SÅ RÖSTAR DU i Sverige

Hur kan jag rösta i andra länder?

Information för varje land finns på engelska och på landets språk.